Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

Viza - Keyhole
Nα τους λοιπόν πάλι μπήκαν στα ακούσματά μου......
χαρούμενοι ρυθμοι και ωραίοι στοιχοι....
Πιστεύω οτι εχουν μέλον ως μπάντα :)

1 σχόλιο: